جستجو برای وبلاگدر اين وبلاگ
در كل اينترنت
 
 
نویسنده : سید مفید حسینی
تاریخ : دوشنبه دوم اسفند ۱۳۸۹

باسمه تعالی ـ نمونه سوالات درس چهارم فلسفه سال سوم رشته ی ادبیات و علوم انسانی                                                1/277 

 

 

1 ـ توضیح دهید اندیشه های مردم مشرق زمین درباره ی هستی در آغاز چگونه بود ؟

2 ـ چرا از یونان به عنوان مهد تفکر فلسفی یاد می کنند ؟

3 ـ برتراند راسل در کتاب تاریخ فلسفه ی غرب درباره ی ظهور تمدن در یونان چه می گوید ؟

4 ـ فلسفه در کدام بخش از سرزمین یونان و در چه قرنی پایه گذاری شد ؟

5 ـ مسئله ی مورد بحث اندیشمندان نخستین چه بود ؟

6 ـ نام دو تن از اندیشمندان نخستین را که به تبیین عقلانی دگرگونیهای طبیعت می پرداختند ، چه بود ؟

7 ـ چه عاملی سبب بی اعتمادی مردم در قرن پنجم ( ق . م ) نسبت به دانش و اندیشه شد ؟

8 ـ اولین منادیان بی اعتباری علم و اندیشه چه کسانی بودند ؟

9 ـ توضیح دهید چرا سوفسطائیان دنبال کردن شیوه ی جهان شناسان را بیهوده می دانستند ؟

10 ـ سوفسطائیان مردم را به آموختن چه فنون و علومی تشویق می کردند ؟

11 ـ توضیح دهید چگونه این شبهه در اذهان تقویت شد که هیچ حقیقتی در جهان وجود ندارد ؟

12 ـ در میان سوفسطائیان چه کسی از همه شهرت بیشتری داشت و در چه قرنی می زیست ؟

13 ـ نخستین کسی که در مقابل تعلیم مزد دریافت می کرد که بود ؟

14 ـ توضیح دهید عقیده ی پروتاگوراس درباره ی حقیقت چه بود ؟

15 ـ چرا پروتاگوراس معتقد بود انسان معیار همه چیز است ؟

16 ـ کدام سوفسطایی است که افلاطون یکی از آثار خود را به نام او کرده است ؟

17 ـ عقیده ی گرگیاس درباره ی حقیقت چه بود ؟

18 ـ عقیده ی گرگیاس و پروتاگوراس را درباره ی حقیقت مقایسه کنید .

19 ـ نمونه ای از مغالطه های گرگیاس را بنویسید .

20 ـ سوفسطائیان چه تاثیر مهمی در تاریخ فلسفه گذاشتند ؟

21 ـ  توضیح دهید اثرهای منفی سوفسطائیان در بین مردم چه بود ؟

22 ـ نخستین کسی که با سوفسطائیان به مبارزه پرداخت که بود ؟

23 ـ در شرایطی که سوفسطائیان مبانی علم را متزلزل ساختند ، سقراط با چه روشی سعی کرد تا بار دیگر شالوده ی تفکر فلسفی را استوار سازد ؟

24 ـ توضیح دهید چرا سقراط را بنیانگذار فلسفه نام نهاده اند ؟

25 ـ چرا باید به سقراط لقب سخنگوی فلسفه داد ؟

26 ـ خصوصیت ممتازی که سقراط تا واپسین لحظه ی حیات خود از آن دست برنداشت چه بود ؟

27 ـ بهترین را آشنایی با فلسفه ی سقراط چیست ؟

 
   
.:: طراح : شایان امانی جنتی ::.